[size=36]Sairoun: All previous governments failed to eradicate corruption[/size]